Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o činnosti spolku pro školní rok 20/21

Podporujícím členem spolku se rodič může stát vstupem dítěte do školy. Pokud chce rodič aktivně pracovat a zapojit se do dění spolku, může se stát řádným registrovaným členem podepsáním přihlášky.
Za každé dítě ve škole se vybírá příspěvek na daný školní rok. Pro školní rok 2020/2021 rok
zůstává příspěvek 400,- Kč na dítě (na třetí a každé další dítě z rodiny ve škole je sleva 200,- Kč). V tomto školním roce bude vybírán příspěvek opět v rámci třídních fondů a pokladníci jednotlivých tříd zašlou příspěvek hromadně za celou třídu. Díky situaci, která v naší zemi vznikla v souvislosti s nouzovým stavem se škola dostala do ztížené situace ve financování. Zřizovatelem byl snížen rozpočet pro naši školu o 7% a byly pozastaveny veškeré investiční zdroje, které zřizovatel schválil ještě před nouzovým stavem na dostavbu dalších tříd na lyceu, které naše škola potřebuje z důvodu svého růstu. Z tohoto důvodu nás škola požádala o zveřejnění prosby o finanční pomoc směrem k nám rodičům. Pokud by někdo z nás rodičů chtěl jakoukoliv částkou škole přispět, bude to dar vítaný. Můžete přispět po dohodě přímo škole nebo jednorázovým či pravidelným příspěvkem spolku rodičů. Děkujeme.

Již čtvrtým rokem spravuje spolek i
sociální fond, který je financován z jiných příjmů spolku než z příspěvků rodičů, je financován převážně z darů a výdělků z jarmarku. Tento fond funguje v jednotlivých třídách v součinnosti s třídními učiteli a již byl několikrát využit pro pomoc dětem, které by se kvůli rodinné finanční situaci nemohly společné akce třídy zúčastnit.

Kromě základního příspěvků je možné přispět i více na činnost spolku a školy buď pravidelnými drobnějšími částkami, nebo třeba i jednorázovým darem.
Pokud byste chtěli jakoukoliv částkou přispět na činnost spolku, můžete dar zaslat na náš účet vedený u KB Semily č. 115-403460247/0100.
Je možné dát
dar neúčelový (spolek peníze použije po dohodě rady spolku dle aktuálních potřeb školy nebo spolku) nebo účelový (sami si můžete zvolit způsob využití vašeho daru).
Jednou z možností účelového daru je příspěvek do sociálního fondu – platby v tomto případě označte prosím variabilním symbolem 111.
Jinou možností účelového daru je příspěvek na dostavbu další ze tříd v budově lycea (viz. výše) – platby prosím v tomto případě označte variabilním symbolem 222.
Na všechny poskytnuté dary je možné vystavit na požádání darovací smlouvu a potvrzení pro daňové účely.

Rádi mezi sebou také přivítáme nové rodiče, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem aktivně zapojit do činnosti spolku. Příležitostí je vždy dost a každý si určitě může najít své místo tam, kde mu to bude vyhovovat a společně tak můžeme pomoci k dalšímu rozkvětu školy, která je pro naše děti….( pomoc při organizování akcí spolku a školy, pomoc s webovými stránkami spolku, pomoc s grafickými pracemi a propagací spolku a školy a spoustu dalších…..) a přitom si společně také můžeme užít společného setkávání a obohacování se navzájem. Každá třída má svého zástupce, který na pravidelná setkání spolku dochází, tak se můžete na něho nebo na jakéhokoliv jiného člena spolku obrátit pro více informací.


Těšíme se na spolupráci a osobní setkávání na akcích, ve škole, na setkáních spolku… První setkání spolku v novém školním roce se uskuteční 15.9. 2020 v 16. 00 hod ve škole. Jste všichni srdečně zváni.

za radu spolku Dita Šťastná, předsedkyně spolku, tel. 734 264 225